BIP NFZ

Adwokaci służbie zdrowia

więcej...


 

Aktualne rekomendacje IPAC (Centrum profilaktyki i kontroli zakażeń w Ontario)

odnośnie stosowania środków ochrony osobistej podczas sprawowania opieki nad osobami z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia COVID-19.

Wytyczne...


 

Pomoc psychologiczna dla pielęgniarek i położnych

Więcej...


 

Covid 19. NRPiP INFORMACJE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Informacje dla pielęgniarek i położnych na stronach NRPiP – link


 

Komunikat dla pielęgniarek i położnych w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia rpidemicznego w związku z za

Więcej...


 

Wskazówki postępowania dla lekarzy i pielęgniarek POZ w związku z zagrożeniem CoViD-19

więcej...


 

Rekomendacje dotyczące sposobu postępowania w opiece nad matką i noworodkiem w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia wirusem COVID-19

Rekomendacja...

Strona 1...

Strona 2...


 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie informuje, że w związku z zagrożeniem koronawirusem, Regionalne  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie zawiesza kursy do końca marca 2020r.

KOMUNIKAT

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie informuje, że w związku z zagrożeniem koronawirusem,

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie zawiesza prowadzenie

 wszelkich szkoleń i kursów na okres 2 tygodni, tj. od dnia 13.03.2020 do 27.03.2020 r.

O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.


 

Komunikat NIPiP w sprawie korona wirusa

więcej...


 

Wskazówki postepowania dla lekarzy POZ

więcej...


 

Konferencja "Profilaktyka zakażeń dzieci w praktyce pielęgniarek i położnych"

czytaj więcej...