BIP NFZ

Komunikat NFZ

Więcej...


 

Wojewoda Zachodniopomorski prosi o zgłaszanie się pielęgniarek i pielęgniarzy z uprawnieniami w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologii i Intensywnej Opieki

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ W KRAJU

NA PROŚBĘ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ

PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY

POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA

W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI

DO PRACY Z PACJENTAMI ZAKAŻONYMI

SARS-COV-2

ZGŁOSZENIA DEKLARACJI PRZYJMUJE

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

TEL. 91/4303243


 

APEL PREZESÓW SAMORZĄDÓW ZAWODÓW MEDYCZNYCH z dnia 30 października 2020 r. do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów

Więcej...


 

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dr hab. Grażyny Iwanowicz-Palus w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych POZ - aktualizacja z dnia 2

Więcej...


 

Włącz się do walki z koronawirusem – oferta pracy w Szpitalu Narodowym

https://nipip.pl/wlacz-sie-do-walki-z-koronawirusem-oferta-pracy-w-szpitalu-narodowym/


 

SZCZEPIONKI PRZECIW GRYPIE DLA PERSONELU MEDYCZNEGO – DO 14 PAŹDZIERNIKA MOŻNA ZŁOŻYĆ ZAPOTRZEBOWANIE

Wszystkie podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej oraz apteki i punkty apteczne, które nie nabędą szczepionek przeciw grypie dla pracowników, mogą zgłaszać zapotrzebowanie na bezpłatne dawki za pośrednictwem strony szczepionkanagrype.mz.gov.pl

Minister Zdrowia dr Adam Niedzielski podjął decyzję o zabezpieczeniu dostępu do bezpłatnej szczepionki przeciw grypie dla osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej jak również farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Wszystkie zainteresowane podmioty, które nie kupią na rynku farmaceutycznym odpowiedniej liczby szczepionek dla wyżej wskazanych osób, od 1 października mogą zgłaszać  zapotrzebowanie przez formularz dostępny na stronie szczepionkanagrype.mz.gov.pl.

Kto może zgłosić zapotrzebowanie na bezpłatne szczepionki przeciw grypie?

  1. Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, w tym:
  • podmioty lecznicze, które zawarły z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na wykonywanie szczepień ochronnych na grypę osobom zatrudnionym w tych podmiotach;
  • pozostałe podmioty biorące udział w świadczeniach opieki zdrowotnej, które nie zawarły ww. umowy, ale zawarły umowę z NFZ w innym zakresie świadczeń zdrowotnych
  1. Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/szczepionki-przeciw-grypie-dla-personelu-medycznego


 

Nabór Kandydatów do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie

Prosimy o zgłaszanie się do 21 października 2020 r.


 

DEBATA online STRES, CIERPIENIE, STRACH I SAMOTNOŚĆ – JAK TO ZNOSIMY? – 22 września, godz. 17:30-19:00

DEBATA online STRES, CIERPIENIE, STRACH I SAMOTNOŚĆ – JAK TO ZNOSIMY? – 22 września, godz. 17:30-19:00

Zarejestruj się: wyborcza.pl/pdoemocje

„Gazeta Wyborcza” wraz z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz firmami ARJO, Skamex i Novamed zainicjowała i prowadzi akcję „Pod dobrą opieką”, której celem jest dyskusja próba znalezienia sposobów na zmianę społecznego odbioru zawodu pielęgniarki i położnej, promocja tych zawodów, poprawa warunków pracy położnej i pielęgniarki, a także polepszenie ich relacji z lekarzami i pacjentami.

Zapraszamy do kolejnej debaty online, transmitowanej z Gdańska, w której rozmawiać będziemy o emocjach w pracy pielęgniarki i położnej.

 Obciążenie psychiczne, stres, strach – to często emocje, które towarzyszą pracy pielęgniarek i położnych. Wpływ  na nie mają także organizacja pracy czy stosunkami międzyludzkimi w środowisku pracy. Jest także stres  związany z odchodzeniem pacjentów, cierpieniem. Jak szkoła powinna przygotowywać na tak ekstremalne  doznania? Jak radzić sobie w pracy, by nie kończyło się to depresją, ucieczką z zawodu?

W czasie pandemii koronawirusa dochodzi także troska o rodzinę i przyjaciół, ale i pacjentów. Często pielęgniarki  i położne boją się, że mogą być tzw. „superzakazicielami”.

Jak mają chronić siebie i bliskich przed zakażeniem?
Jak nawiązać kontakt z pacjentem, który nie może zobaczyć ich twarzy pod maską i przyłbicą czy poczuć dotyku pod warstwami odzieży ochronnej?

Zaproszenie...


 

Prawidłowy wzór zaświadczenia uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka – ważne!

W związku z informacją przesłaną przez MZ, dotyczącą stosowania przez uprawnione położne nieaktualnego wzoru zaświadczenia uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką,
NIPiP przypomina, że wydanie zaświadczeń niezgodnych z obowiązującym wzorem oznacza konieczność ponownego wystąpienia przez wnioskujących o zaświadczenie w placówce opieki zdrowotnej ze względu na odmowę jego przyjęcia przez organ właściwy prowadzący postępowanie o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe).

Nowy wzór obowiązuje od dnia 30 listopada 2019. Możne go pobrać tutaj.


 

Nagroda Pielęgniarska Królowej Szwecji dla pielęgniarek walczących z koronawirusem

Szanowni Państwo,

zapraszamy pielęgniarki i pielęgniarzy do udziału w konkursie o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji.

Celem nagrody jest promocja zawodu pielęgniarskiego oraz umożliwienie rozwoju zaangażowanym pielęgniarkom i pielęgniarzom.

Jest to wyjątkowa edycja, ponieważ zgłoszenia dotyczą rozwoju opieki zdrowotnej w kontekście wyzwań, jakie stawia pandemia COVID-19.

Zgłoszenia można wysyłać do 6 listopada 2020 r. za pośrednictwem strony internetowej: https://qsna.awardsplatform.com/?language=pl_PL

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Załącznik...