BIP NFZ

Pomoc psychologiczna

Pismo Pani Marioli łodzińskiej – Wiceprezes NRPiP...


 

Stanowisko w sprawie utrzymania obecnych rozwiązań prawnych w zakresie systemu kształcenia podyplomowego, w tym pozostawienia Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jako samodzielnej jednostki budżetowej podległej Ministrowi Zdrowia

więcej...


 

Stanowisko w sprawie poparcia zdania odrębnego Forum Związków Zawodowych do stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie płac minimalnych w ochronie zdrowia

więcej...


 

Apel w sprawie wdrożenia systemu kontroli jakości środków biobójczych, które trafiają na rynek

więcej...


 

Uchwała Komisji Etyki Reklamy w sprawie reklamy piwa z wizerunkiem pielęgniarki na etykiecie

Więcej...


 

Stanowisko z 2 marca 2021 w sprawie...

projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

 

Pismo 1...
Pismo 2...


 

Komunikat Urządu Statystycznego 

Uwaga indywidualne praktyki pielęgniarek i położnych z województwa zachodniopomorskiego

Korespondencja Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych skierowana do...

Pana Adama Niedzielskiego - Ministra Zdrowia dotyczące
wstrzymania lub przesuwania terminów szczepień przeciw COVID-19 personelu
medycznego w tzw. grupie 0.

Pismo...


 

Zaproszenie na Koncert Chopinowski z okazji XX Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy

W imieniu Profesor Doroty Sands, Kierownik Centrum Leczenia Mukowiscydozy SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, Prezesa PTM,

Waldemara Majka, Prezesa Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą

oraz Dyrekcji SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

zapraszamy na nasz doroczny, już  trzeci Koncert Chopinowski

„Chopin w czasach zarazy”

w dniu 26 lutego 2021 r. o godz. 12

Koncert odbędzie się w formule online, za pośrednictwem strony internetowej www.timeforchopin.eu, w zakładce "Chopin na żywo"

Partnerem Wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Program koncertu w załączonym zaproszeniu.

Przewidywany czas trwania koncertu: ok 45 min. 


 

COViD - jako choroba zawodowa - procedura postępowania

Informacja w przedmiocie procedury stwierdzenia choroby zawodowej...


 

ANKIETA DOT. COVID-19

Drodzy Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

COVID-19 wpływa nie tylko na nasze zdrowie, ale również na różne aspekty naszego zarówno zawodowego, jak i społecznego życia. Poznanie i opisanie tego wpływu zajmie nam zapewne wiele lat.
Ale już teraz prowadzane są badania, które mogą dostarczyć nam wiedzy na ten temat. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w badaniu, które realizuje SWPS przy współpracy z WUM.

Serdeczna prośba o poświęcenie paru minut (maksymalnie 5) i udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Wystarczy wejść pod podany poniżej link.

https://psychodpt.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bQ86BIIt4MwKQgR