BIP NFZ

Konferencja Naukowo-szkoleniowa "Ginekologia i położnictwo na co dzień. Konferencja odbędzie się w dniach 3-5października 2019 r. w Hotelu Mercure Wrocław Centrum

program do pobrania pod tym linkiem http://static.s1.icongress.pl/conferences/85&responseType=json/auto/2019/07/aktualny-program-gin-stan-na-dzien-10.07.2019.pdf

http://static.s1.icongress.pl/conferences/85&responseType=json/auto/2019/07/aktualny-program-gin-stan-na-dzien-10.07.2019.pdf


 

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w terminie do 18.07.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz
Uzasadnienie - pobierz
Spis załączników - pobierz
Załącznik 1 - pobierz
Załącznik 2 - pobierz
Załącznik 3 - pobierz
Załącznik 4 - pobierz
Załącznik 5 - pobierz
Załącznik 6 - pobierz
Załącznik 7 - pobierz
Załącznik 8 - pobierz


 

Udział w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w sesji jesiennej 2019 r.

W związku z ogłoszonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zapytaniem ofertowym na:„Udział w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w sesji jesiennej 2019 roku ", zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnię w Państwa siedzibie, przesłanego w załączeniu zapytania ofertowego oraz poinformowanie osób, które byłby zainteresowane udziałem w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej.

Celem prac państwowej komisji egzaminacyjnej jest przeprowadzenie egzaminów państwowych dla pielęgniarek i położnych w sesji jesiennej 2019 roku. W pracach mogą uczestniczyć osoby spełniające wymagania opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1761).

         Oferty w postaci uzupełnionego załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego (formularz oferty) w formie skanu, należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10 lipca 2019 r.

Zapytanie ofertowe, udostępnione jest również na stronie www.ckppip.edu.plw zakładcezamówienia publiczne – zamówienia podprogowe.

 

Sekretariat

Tel.: +48 22 592 34 50
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


III Forum Pielęgniarki i Położnej 11-12.10.2019 r. Szczyrk

więcej informacji na stronie www.fpp.edu.pl


 

Msza Rocznicowa

5 lipca br. o godz. 18.00 w Bydgoszczy odbędzie się Msza Rocznicowa za duszę śp. Ewy Kowalskiej, pielęgniarki, byłej przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, członka Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Msza odbędzie się w Kościele Garnizonowym przy ul. Bernardyńskiej 2.

W imieniu Rodziny zmarłej zapraszamy.

Z poważaniem

Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji San

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 10.07.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz


 

Więcej artykułów…

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz formatu wniosku o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej
  5. Zaproszenie do udziału pielęgniarek w badaniu europejskim
  6. Opinia ws.podawania leku Olfen, Diclorario w placówkach POZ
  7. REKOMENDACJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA POŁOŻNYCH W ZAKRESIE STOSOWANIA PRODUKTU W OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ
  8. Projekt pisma NIPiP oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie rozwiązania problemu kontynuowania wzrostów wynagrodzeń grupy zawodowej pielęgniarek i położnych po 31-08-2019 r
  9. Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna
  10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą