BIP NFZ

Wesołych świąt


 

III Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących II TERMIN „Zdrowie, ryzyko, zarządzanie”

20 – 23 maja 2019 r., Jastrzębia Góra

OPIS SZKOLENIA:

 • „Wpływ środowiska pracy na funkcjonowanie pielęgniarek i zdarzenia niepożądane”
 • „Zasady minimalizowania ryzyka w zawodzie pielęgniarki/położnej”
 • „Wpływ diety na psychikę”
 • „Zdarzenia niepożądane a deficyt kadr pielęgniarskich”
 • „Jak szybko znaleźć, sprzęt porównać ceny i parametry”
 • „Mobbing w ochronie zdrowia na podstawie wyników badań”

WARSZTATY:

 • „Zawodowa komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna”
 • „Sposoby odnawiania energii własnej, czyli jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu”

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

 • dr hab. Aleksandra Gaworska – Krzemińska Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierownik Katedry Pielęgniarstwa, Gdański Uniwersytet Medyczny.
 • dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UE, Instytut Chemii i Technologii Żywności, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Uniwersytet Ekonomiczny.
 • Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie.
 • Jarosław Dobrzyński, twórca jedynego w Polsce portalu porównującego oferty ze sprzętem medycznym MEDIPMENT.
 •  przedstawiciele  Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe.
 • Wiesława Załuska, Ex Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa, wieloletni Zastępca Dyrektora, Naczelna Pielęgniarka oraz Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością w podmiocie leczniczym.
 • Jędrzej Dudkiewicz, reżyser, dziennikarz, trener medialny.
 • Zuzanna Rohn - trener umiejętności menedżerskich, rozwoju osobistego, audytor systemu zarządzania jakością w ochronie zdrowia.

MIEJSCE SZKOLENIA: Hotel Astor, Jastrzębia Góra, ul. Rozewska 38

CENA SZKOLENIA: 980 zł/os. (udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych)

DOPŁATA DO POKOJU 1-OSOBOWEGO: 310 zł/os.

 

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia odnajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.pce.com.pl


 

V Konferencja Naukowa Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC

która odbędzie się w dniach 25-26 października 2019 roku w Gdańsku pod patronatem Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.

Zaproszenie

Program


 

Komunikaty o prowadzonych szkoleniach

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że nadal trwa nabór na bezpłatny kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek" w ramach projektu Nr RPZP.08.06.00-32-K064/18-00 o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej...

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że nadal trwa nabór na bezpłatny kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek" w ramach projektu Nr RPZP.08.06.00-32-K064/18-00 o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej...


 

Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie poszukuje pielęgniarki

więcej...


 

Harmonogram obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w OIPiP w Koszalinie

Czytaj więcej...


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (MZ 730)

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączona tabelą proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszaliln

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
OSR
Tabela - pobierz


 

Wybierzmy pielęgniarki w konkursie Kobiety Medycyny 2019 r.

czytaj więcej...