BIP NFZ

Projekt Zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączona tabela proszę o przesłanie w terminie do 13 czerwca 2019 r. na adres: izba@oipip-koszalin

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Uzasadnienie - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


 

Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych

prowadzonego przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie i finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Harmonogram szkoleń oraz rejestracja:https://szkoleniazut.coi.pl/.

Więcej informacji:Irena Przepiórka, Sylwia Boroń

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; telefon: +48 22570 8661;  22 750 8636 lub 794 777 998


 

III Ogólnopolskie Forum Pielęgniarki i Położnejw Hotelu Skalite w Szczyrku. Konferencja skierowana jest do Pielęgniarek różnych specjalizacji oraz do Położnych

W załączeniu przesyłam ramowy program oraz adres strony: www.fpp.edu.pl

Program...


 

Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia w sprawie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku przerwania przez pielęgniarkę lub położną realizacji szkolenia

https://nipip.pl/opinia-departamentu-prawnego-ministerstwa-zdrowia-w-sprawie-czasu-trwania-szkolenia-specjalizacyjnego-w-przypadku-przerwania-przez-pielegniarke-lub-polozna-realizacji-szkolenia/

 

27 maja 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda  podpisał Ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.

https://nipip.pl/prezydent-podpisal-ustawe-o-opiece-zdrowotnej-nad-uczniami/

 


 

Więcej artykułów…

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
  2. III Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek, Położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych
  3. Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2019 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypo
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajo
  7. Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego
  8. SP ZOZ MSWiA w Koszalinie zatrudni pielęgniarki/pielęgniarzy w systemie pracy zmianowej (dyżury)
  9. Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie zatrudni pielęgniarki i położne
  10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej