BIP NFZ

Komunikat NIPiP w sprawie korona wirusa

więcej...


 

Wskazówki postepowania dla lekarzy POZ

więcej...


 

Konferencja "Profilaktyka zakażeń dzieci w praktyce pielęgniarek i położnych"

czytaj więcej...


 

Apel Prezesa NRPiP w sprawie postępowania przeciwepidemicznego i medycznego w związku z ryzykiem wybuchu epidemii nowego koronawirusa

więcej...


 

BEZPŁATNY kurs specjalistyczny "Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych" dla pielęgniarek i położnych - Koszalin

Informacje...

Wniosek...


 

Praktyki pielęgniarek i położnych z województwa zachodniopomorskiego – obowiązek sprawozdawczy o symbolu MZ

Informacja dla praktyk pielęgniarek i położnych z województwa zachodniopomorskiego

Realizując zadania na rzecz Wojewody Zachodniopomorskiego Urząd Statystyczny w Krakowie zbiera i analizuje sprawozdania o symbolu MZ.

więcej...


 

BEZPŁATNE szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH” - Koszalin

Komunikat...


 

Film z Inauguracji w Ministerstwie Zdrowia Międzynarodowej Kampanii „Nursing Now” Polska i ogłoszenia przez WHO Roku 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej

https://youtu.be/SVOHo_Q_ElE

https://pl-pl.facebook.com/135889759813803/videos/212723106612912/

Krótka informacja o Inauguracji "Nursing Now” Polska

 

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje
z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.


 

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych zaprasza na

VII Ogólnopolską Konferencję Naukową "Pielęgniarstwo Pediatryczne Nowe Wyzwania" w dniach 15-16.2020 w Ostródzie

Zaproszenie...


 

Profilaktyka zakażeń dzieci w praktyce pielęgniarek i położnych

czytaj więcej...


 

01.04.2020r. – Koszalin – Bezpłatne warsztaty dla pielęgniarek i położnych – Zapraszamy !!!

ODWOŁANO!!!