BIP NFZ

Studia podyplomowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku WNOZ

czytaj więcej ...

Pismo do Ministerstwa Zdrowia

Uprzejmie informujemy, iż Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wystąpiła z pismem do Ministerstwa Zdrowia w związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez uczelnie dotyczącymi zasad kwalifikowania na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w Polsce osób posiadających kwalifikacje bakalawra uzyskane na uczelni ukraińskiej oraz zasad przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki pielęgniarkom z Ukrainy, które legitymują się kwalifikacjami bakalawra, a następnie ukończyłyby studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo w Polsce (pismo NRPiP do MZ przesyłamy w załączeniu).

W dniu 22 maja 2017 r. otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia, którą przesyłamy Państwu w załączeniu.

Pismo NRPiP - pobierz

Pismo z MZ - pobierz

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

OD 1 MAJA 2017 R. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz.1991 z późn.zm.) od dnia 1 maja 2017r. zaczął obowiązywać System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Uwaga!

W celu dostępu do systemu SMK należy założyć i uruchomić zaufany profil ePUAP zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronach Ministerstwa Cyfryzacji:

 

Czytaj więcej: System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Komunikat dla organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych za pośrednictwem SMK

czytaj więcej...

"Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy"

czytaj więcej...

Odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości na pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o podjęcie działań zmierzających do zagwarantowania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w więziennej służbie zdrowia

czytaj więcej...

Pismo Prezes NRPiP w sprawie priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych

czytaj więcej...

Wystąpienie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej skierowane do starostów powiatów, dyrektorów powiatowych urzędów pracy oraz dyrektorów domów pomocy społecznej w sprawie wspierania bezrobotnych pielęgniarek

czytaj więcej...

DEBATA POŚWIĘCONA PROBLEMOM WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA W POLSCE

czytaj więcej...

Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji

czytaj więcej... 

Sesja - "Pielęgniarka i położna w dobie cyfryzacji"

W nawiązaniu do przekazanej informacji o 22. Międzynarodowym Kongresie Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia "Innowacyjna Ochrona Zdrowia" (4-5 kwietnia br.), z prawdziwą przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić wszystkie pielęgniarki i położne do udział w Sesji Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych „Pielęgniarka i położna w dobie cyfryzacji”, która odbędzie się 4 kwietnia br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.


Poniżej szczegółowy program wydarzenia, w tym Sesji C „Pielęgniarka i położna w dobie cyfryzacji”. Udział w Sesji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do odpowiednio wcześniejszej rejestracji. Rejestracja na stronie internetowej 
www.osoz.pl/forum2017

 

Program wydarzenia  - pobierz