BIP NFZ

IV Medyczna Konferencja Szkoleniowa "Zdrowie Rodziny"

Czytaj...


 

Nabór na studia uzupełniające - magisterskie na kierunku pielęgniarstwo

Uwaga!

E-Rekrutacja będzie uruchmiona w terminie

od 7.11.2018r. od godz.12.00 do dn.16.11.2018r. do godz.12.00.

 

 

Do postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2018/2019 na kierunek pielęgniarstwo - studia II stopnia, dopuszczeni są kandydaci, którzy do dnia 16.11.2018r. do godziny 12.00 zarejestrują się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów, do dnia 16.11.2018r. do godziny 12.00 wniosą opłatę rekrutacyjną i do dnia 16.11.2018r. do godziny 12.00 złożą komplet dokumentów w Sekretariacie ds. nauczania i studentów w PWSZ w Koszalinie.

Kandydaci na studia II stopnia – kierunek pielęgniarstwo są zobowiązani dostarczyć następujące dokumenty:

  • Karta Ewidencyjna Kandydata na Studia wygenerowana w procesie rekrutacji, podpisana przez kandydata;
  • oryginał (do wglądu) i kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo;
  • oryginał (do wglądu) i kserokopia suplementu do dyplomu, w przypadku gdy został wydany,
  • w przypadku gdy na suplemencie brak jest informacji o średniej ocen, zaświadczenie o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen otrzymanych w toku studiów I stopnia (do drugiego miejsca po przecinku) poświadczone przez właściwą uczelnię, na której kandydat uzyskał tytuł licencjata,
  • 3 fotografie o wymiarach 35×45 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
  • kserokopia dowodu osobistego w skali 140% (awers i rewers) /oryginał dowodu osobistego do wglądu;
  • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej;
  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku pielęgniarstwo (skierowanie należy pobrać po zakończonym procesie rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym).

 

Uwaga!

Przyjmowane będą wyłącznie kompletne dokumenty!
dr Wiesław Kowalewski
Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa
PWSZ w Koszalinie


 

Projekty rozporządzenia Ministra Zdrowia:

Pismo NRPiP - pobierz

- w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu,

Projekt - pobierz

OSR - pobierz

Tabela - pobierz

Uzasadnienie - pobierz


- w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień,

Projekt - pobierz

OSR - pobierz

Tabela - pobierz


- zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich

Projekt - pobierz

OSR - pobierz

Tabela - pobierz

 

Zgłoszenie uwag lub braku uwag, zgodnie z załączonymi tabelami, proszę o przesłanie w terminie do 7 listopada 2018 roku, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

III konferencja Ogólnopolskiej Debaty "Wspólnie dla Zdrowia"

III konferencja Ogólnopolskiej Debaty "Wspólnie dla Zdrowia",  odbędzie się 29 listopada br. w Łodzi.
Temat konferencji - „Własność, odpowiedzialność, zarządzanie w ochronie zdrowia”
 Udział w konferencji jest bezpłatny, możliwy jednak tylko po uprzedniej rejestracji (link do rejestracji znajduje się z załączonym zaproszeniu).
Rejestracja jest możliwa także na stronie internetowej: www.wspolniedlazdrowia.com
W przypadku pytań podaje kontakt, numer telefonu i adres mailowy:  Przemysław Kubiak Biuro Prasy i Promocji
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tel: (22) 63 49 382

więcej...


 

Medyczny Kongres Polski Wschodniej i Mazowsza

Serdecznie zapraszamy na „Medyczny Kongres Polski Wschodniej i Mazowsza” który odbędzie się 21- 22listopada 2018 r., o godz. 13:00
w hotelu Warszawa SPA & Resort w Augustowie przy ul. Zdrojowej 1.

Wydarzenie skierowane do dyrektorów i menedżerów opieki zdrowotnej.

Prosimy już o wstępną rezerwację terminu!!
Niedługo prześlemy pełną agendę wydarzenia oraz szczegóły udziału.


Prosimy o potwierdzenie przybycia mailowo na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10 listopada 2018.