BIP NFZ

ANKIETA doycząca wiadomości o samorządzie.

Zapraszamy do wypełnienia


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzenia ekspozycji pozamedycznych związanych z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem

KONSULTACJE do 24.10.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Załącznik - pobierz
Tabela - pobierz
OSR - pobierz


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta

KONSULTACJE do 23.10.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Uzasadnienie - pobierz
Załącznik - pobierz
Tabela - pobierz
OSR - pobierz


 

Projekt ustawy o wyrobach medycznych

KONSULTACJE SPOŁECZNE do 4 listopada 2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Tabela zgodności - pobierz
Tabela zgodności 2 - pobierz
Tabela - pobierz
OSR - pobierz
Załącznik OSR - pobierz
Załącznik OSR 2 - pobierz


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego

KONSULTACJE do 10.10.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Tabela - pobierz
OSR - pobierz


 

Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin w terminie do 10 października 2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Uzasadnienie - pobierz
Tabela - pobierz
OSR - pobierz
Załącznik 1,2,3,4 - pobierz
Załącznik 5 - pobierz


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

KONSULTACJE do 07.10.2019r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Tabela - pobierz
OSR - pobierz


 

WYBORY DO ORGANÓW OKRĘGOWYCH IZB PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ORAZ DELEGATÓW NA VIII KRAJOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Już we wrześniu rozpoczną się wybory do organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych. Do 31 marca 2020 r. przeprowadzone zostaną okręgowe zjazdy, na których wybrani zostaną delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek
i Położnych. 

Zgodnie z uchwałą 360/VII/2019 NRPiP z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kalendarza wyborczego – wybory do organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych rozpoczną się we wrześniu tego roku. To ważne wydarzenie dla całego środowiska zawodowego, dlatego już teraz należy zastanowić się, kogo warto wskazać do reprezentowania interesów pielęgniarek i położnych w danym okręgu. Od zaangażowania, pracowitości i rozwagi wybranych delegatów, zależeć będzie przyszłość samorządu, ponieważ ich decyzje będą miały wpływ na codzienne funkcjonowanie każdej pielęgniarki i położnej.

Do końca marca 2020 r. w całej Polsce odbywać się będą okręgowe zjazdy, na których wybrani zostaną delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. Zjazd wyborczy odbędzie się w dniach19-20maja 2020 r. w Warszawie.

Wyciąg z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych dotyczący praw wyborczych


 

16.10.2019 r. - bezpłatne warsztaty dla pielęgniarek i położnych

“Opieka nad pacjentem z chorobą alzheimera”

więcej...


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych

Czytaj więcej...


 

Konkurs o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii

Informujemy o rozpoczętej czwartej edycji konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award, QSNA)

 

Pismo...
Komunikat...
Plakat...