BIP NFZ

Projekt Zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączona tabela proszę o przesłanie w terminie do 13 czerwca 2019 r. na adres: izba@oipip-koszalin

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Uzasadnienie - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


 

Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych

prowadzonego przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie i finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Harmonogram szkoleń oraz rejestracja:https://szkoleniazut.coi.pl/.

Więcej informacji:Irena Przepiórka, Sylwia Boroń

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; telefon: +48 22570 8661;  22 750 8636 lub 794 777 998


 

Więcej artykułów…

  1. III Ogólnopolskie Forum Pielęgniarki i Położnejw Hotelu Skalite w Szczyrku. Konferencja skierowana jest do Pielęgniarek różnych specjalizacji oraz do Położnych
  2. Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia w sprawie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku przerwania przez pielęgniarkę lub położną realizacji szkolenia
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
  4. Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecj
  5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
  6. Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
  7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
  8. III Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek, Położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych
  9. Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale
  10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2019 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację