BIP NFZ

Projekt rozporządzenia MZ zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tyc

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę przesłać w terminie do 10 października 2018 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pismo NRPiP - pobierz

Projekt - pobierz

OSR - pobierz

Tabela - pobierz


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę przesłać w terminie do 13 października 2018 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pismo NRPiP - pobierz

Projekt - pobierz

OSR - pobierz

Tabela - pobierz


 

Szkolenie pt. "Prawo dla pielęgniarek i położnych"

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach organizuje szkolenie pt. „Prawo dla pielęgniarek i położnych”.

Program szkolenia

Termin szkolenia 11-14 XI 2018

Miejsce szkolenia – Dom Pielęgniarki i Położnej w Tylmanowej – os. Obłaz Wyżny 318

Cena szkolenia 350 zł (w tym 3 noclegi, wyżywienie + wyjazd na baseny termalne)

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do 2 listopada
W tytule maila prosimy wpisać „Zgłoszenie na szkolenie”, a w jego treści ilość uczestników, ich imiona i nazwiska oraz numer telefonu osoby zgłaszającej.

Szkolenie odbędzie się po zebraniu minimalnej ilości chętnych – 35 osób, o czym zawiadomimy mailowo w pierwszym tygodniu listopada.


 

Projekt ustawy Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę przesłać w terminie do 15 października 2018 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pismo NRPiP - pobierz

Projekt - pobierz

Uzasadnienie - pobierz

Tabela - pobierz


 

Pismo Prezes NRPiP do Ministerstwa Zdrowia odnośnie nowelizacji Rozporządzenia z dnia 12.06.2018r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ

Do przeczytania...


 

Projekt rozporządzenia w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę przesłać w terminie do 17 października 2018 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pismo NRPiP - pobierz

Projekt - pobierz

Uzasadnienie - pobierz

OSR - pobierz

Tabela - pobierz


 

Zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na stronie www. Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczoneZarządzenie nr 101/2018/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowiaz dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarciai realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejw zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Poniżej przesyłam link do strony internetowej NFZ na której znajduje się ww. zarządzenie.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1012018dsoz,6829.html

Zgodnie z zapisami zawartymi w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do ww. zarządzenianiniejsze zarządzenie wprowadza nowe regulacje, dotyczące zwiększenia współczynnika korygującego (stawkę kapitacyjną lekarza POZ) przy rozliczaniu świadczeń na rzecz osób:

- w wieku 0-6 lat do 2,7,

- w wieku 66-75 lat do 2,7.

Zastosowane rozwiązanie umożliwi świadczeniodawcom sfinansowanie wszystkich kosztów związanych z wzrostem wynagrodzeń dla pielęgniarek praktyki. 

Z poważaniem

(-) Mariola Łodzińska

Wiceprezes NRPiP


 

Kurs specjalistyczny dla położnych EDUKACJA I WSPARCIE KOBIETY W OKRESIE LAKTACJI

Kurs obejmuje 62 godziny dydaktyczne (34 godziny zajęć teoretycznych i 28 godzin zajęć praktycznych).

Do kursu specjalistycznego może przystąpić położna, która:

  1. posiada prawo wykonywania zawodu
  2. została zakwalifikowana do odbycia kursu specjalistycznego przez organizatora kształcenia

Kierownik kursu: dr n. med. Dorota Ćwiek (Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszt kursu - 690 zł

Limit miejsc - 30

Na szkolenie należy zarejestrować się poprzez system SMK. Rejestracja trwa od 04.09.2018 r - 19.10.2018 r.

Zajęcia rozpoczną się 20.10.2018 r.

Informacji udziela:

Pomorski Uniwersytet Medyczny Studium Kształcenia Podyplomowego
71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 54
tel. 91 48 00 960
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ulotka informacyjna...


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą prosze przesłać w terminie do 14 października na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pismo NRPiP - pobierz

Projekt - pobierz

Uzasadnienie - pobierz

OSR - pobierz

Tabela - pobierz


 

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 122/2017/DSOZ

Informujemy, że ukazało się zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 122/2017/DSOZ  z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej związane jest z wejściem w życie § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1682).

 Wprowadzane zmiany dotyczą:

1) wzrostu stawki kapitacyjnej, którą stosuje się do pielęgniarek POZ i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych;

2) zmiany współczynnika określonego w § 15 w ust. 2 w pkt 4 lit. b zarządzenia zmienianego celem sfinansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek praktyki lekarza POZ.

Poniżej przesyłam link do strony internetowej NFZ na której znajduje się ww. zarządzenie.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1002018dsoz,6827.html


 

Komunikat w sprawie warunków realizacji zabiegów, w tym podawania iniekcji z produktu leczniczego ZYPADHERA

Czytaj więcej...