BIP NFZ

Praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych

Praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych

 

Akty prawne regulujące rejestrowanie i prowadzenie praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych - pobierz

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą - czytaj dalej

 

Informacja o wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

  • opłata za wpis do rejestru pielęgniarek/położnych wykonujących działalność leczniczą w formie praktyk zawodowych wynosi 104,00 zł
  • opłata za zmianę wpisu w rejestrze wynosi 52,00 zł (50% opłaty za wpis art.105 ust.1 pkt2)