BIP NFZ

Struktura organizacyjna/Komisje problemowe

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Pani mgr Bożena Wojcikiewicz

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
mgr Jolanta Stolarek

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
mgr Jolanta Kiekisz

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
mgr Małgorzata Szmit

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 

PRZEWODNICZĄCA: 
mgr Bożena Wojcikiewicz 

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ RADY

1.    Ataman Renata
2.    Burdziej Anna
3.    Chojnowska Anna
4.    Herbuś Jolanta
5.    Kruk Izabela
6.    Kuszmar Grażyna
7.    Laska Justyna
8.    Morawska Krystyna
9.    Margas Grażyna
10.    Nowak Katarzyna
11.    Piekarski Zdzisław
12.    Rek Irena
13.    Szczerbińska Krystyna
14.    Zagawałko Jolanta
15.    Żebrowska Elżbieta

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych 

Przewodnicząca Kiekisz Jolanta
CZŁONKOWIE OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

1.    Knap Agata
2.    Fenkanin Dorota
3.    Krężlewicz Jadwiga
4.    Lewandowska Monika
5.    Bas Mirosława
6.    Janiszewska Agnieszka
7.    Książek Bożena
8.    Jabłońska-Sienkiewicz Beata  

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna 

PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ 
Stolarek Jolanta

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

1.    Bralewska Danuta
2.    Kamińska Lucyna
3.    Mroczek Katarzyna
4.    Osuch Katarzyna    

 

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Małgorzata Szmit

ZASTĘPCY RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

1.    Wojewska Danuta
2.    Maciąg Irena
3.    Dżuga Agnieszka
4.    Szyska Elżbieta

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Skład Prezydium Okręgowej Rady

1.    Bożena Wojcikiewicz    - Przewodnicząca 
2.    Justyna Laska            - Wiceprzewodnicząca 
3.    Zdzisław Piekarski       - Wiceprzewodniczący 
4.    Krystyna Morawska      - Sekretarz 
5.    Katarzyna Nowak         - Skarbnik 
6.    Krystyna Szczerbińska   - członek Prezydium
7.    Anna Burdziej              - członek Prezydium

 

Harmonogram posiedzeń Prezydium i ORPiP 2020

Harmonogram posiedzeń NRPiP, Prezydium NRPiP w 2019 r.

 

Komisje i Zespoły 

 • Komisja Kształcenia  i refundacji kosztów kształcenia – przewodnicząca Anna Burdziej
 • Komisja Socjalna – przewodnicząca Krystyna Szczerbińska
 • Komisja ds.przeszkolenia po 5-letniej przerwie wykonywania zawodu - Katarzyna Nowak
 • Komisja ds. położnych – przewodnicząca Justyna Laska
 • Komisja ds. podstawowej opieki zdrowotnej  – przewodnicząca  Jolanta Zagowałko
 • Komisja ds. nadzoru nad indywidualnymi i grupowymi praktykami pielęgniarek i położnych – przewodnicząca  Renata Ataman
 • Komisja opieki długoterminowej – przewodnicząca Bogumiła Aziewicz-Gabis
 • Komisja ds uznawania kwalifikacji – przewodnicząca Bożena Wojcikiewicz
 • Zespół pielęgniarek epidemiologicznych – przewodnicząca Grażyna Wiśniewska
 • Zespół redakcyjny biuletynu – przewodnicząca  Grażyna Margas
 • Zespół ds. odleżyn i leczenia ran przewlekłych – przewodnicząca  Danuta Bralewska