BIP NFZ

Konferencja

IX Ogólnopolskia Konferencja Szkoleniowo-Naukowej
"Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce. 
Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla zespołu opieki interdyscyplinarnej"
10 maj 2013 r. - Łódź

czytaj więcej...