BIP NFZ

Konferencja

Zapraszamy na I Wschodnią Konferencję Pielęgniarek Nefrologicznych i Dializacyjnych w Lublinie pod Honorowym Patronatem: prof. dr hab. med. dr h.c. mult. Andrzeja Książka Kierownika Katedry i Kliniki Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pt.: "Nefropatia cukrzycowa wyzwaniem dla zespołu medycznego", która odbędzie się w dniu 14 listopada 2012roku w Collegium Maius przy ul. Jaczewskiego 4 w Lublinie

szczegółowe informacje

karta zgłoszeniowa