BIP NFZ

Konferencja

Konferencja pt. "Wyzwania dla pielęgniarstwa XXI wieku. Klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej (ICNP®) w aspekcie cukrzycy"

Celem konferencji jest przedstawienie nowości w zakresie postępowania w cukrzycy, które pozwolą na formułowanie diagnozy pielęgniarskiej w oparciu o ICNP®. Ważną częścią konferencji będą warsztaty szkoleniowe, które zwiększą kompetencje interpersonalne uczestników w obszarze procesu komunikowania oraz tworzenia procesu pielęgnowania wg ICNP®.

Więcej informacji na stronie: www.fumed.pl/pielegniarstwo/