BIP NFZ

Konferencja

Konferencja "Prawa Człowieka w Medycynie"
organizowana przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz
Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w dniach 10-11 lutego 2011 r. w
Warszawie

Pobierz program konferencji