BIP NFZ

Konferencja

Dyrekcja SPZOZ Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich
Górach zaprasza na Jubileuszową Konferencę Naukową pt. "Rehabilitacja dziś"
w dniu 8 kwietnia 2011 r. z udziałem zagranicznych gości. Uczestnicy
otrzymują punkty edukacyjne za udział w konferencji. Szczegółowe
informacje:program konferencji i karta zgłoszenia na stronie internetowej
www.repty.pl