BIP NFZ

Zjazd

VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek
Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
 
„Pielęgniarstwo w Anestezjologii
i Intensywnej Opiece –
pasja czy zawód? ”

22-24 wrzesień 2011
Mikołajki