BIP NFZ

Konferencja

Fundacja Społeczno - Charytatywna
"Pomoc Rodzinie i Ziemi"
Hospicjum dla dzieci
"NADZIEJA"
87-100 Toruń, ul. Włocławska 169 B
Centrum Konferencji i Wystaw
EXPO-ANDRE
87 - 100 Toruń 1, ul. Prosta 19/7
skrytka pocztowa 290

Toruńskie Hospicjum dla Dzieci "Nadzieja"
Hospicjum Ks. J. Popiełuszki w Bydgoszczy
Zespół Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Katedra Pedagogiki Specjalnej Mikołaja Kopernika
oraz Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre

mają zaszczyt serdecznie zaprosić na

VIII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ MEDYCYNY PALIATYWNEJ HOSPICJUM 2008
I
VI OGÓLNOPOLSKIE FORUM ONKOLOGII I PSYCHOONKOLOGII,

które odbędą się w dniach 9-10 maja 2008 roku
w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy ul. Gagarina 11 w Toruniu


Patronat Honorowy:
Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Patronat naukowy:
 • Polskie Towarzystwo Hematologii i Onkologii Dziecięcej
 • Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
 • Katedra Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Psychologicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej

Komitet naukowy tworzy między innymi:
Prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko
Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego
Kierownik Zakładu Medycyny Paliatywnej, Katedra Medycyny Rodzinnej AM, Gdańsk
Prof. dr hab. med. Danuta Perek
Kierownik Kliniki Onkologii Dzieci i Młodzieży
Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
Prof. dr hab. med. Jacek Łuczak
Kierownik Katedry i Kliniki Paliatywnej AM im. K. Marcinkowskiego, Poznań
Prezes Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej
Prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk
Konsultant Krajowy w dziedzinie Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Kierownik Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej AM, Lublin
Prof. dr hab. med. Danuta Sońta- Jakimczyk
Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, ŚAM, Zabrze
Ks. Dr Piotr Krakowiak
Krajowy Duszpasterz ds. Hospicjum przy Episkopacie Polski
Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dudkiewicza SAC, Gdańsk
Dr n. med. Jerzy Tujakowski
Oddział Onkologii Klinicznej, Centrum Onkologii Bydgoszcz
Dr n. med. Wiktor Chmielarczyk
Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa
Dr n. med. Andrzej Stachowiak
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Paliatywnej,
Dyrektor Zespołu Opieki Paliatywnej-Dom Sue Ryder, Bydgoszcz

Tematyka wiodąca tegorocznych wydarzeń medycznych to aktualne doniesienia, doświadczenia i problemy w opiece paliatywnej, onkologii i psychoonkologii m. innymi:

1. Wczesne rozpoznawanie chorób nowotworowych.
2. Terapia chorób nowotworowych- nowości i ocena skuteczności dotychczas stosowanych metod.
3. Leczenie skutków niepożądanych terapii przeciwnowotworowej.
4. Specyfika opieki paliatywnej i jej miejsce we współczesnej medycynie- współpraca pomiędzy hospicjami a oddziałami onkologicznymi.
5. Psychoonkologia jako metoda terapii i poprawy jakości życia pacjenta w hospicjum.
6. Pielęgnowanie w paliatywnej i terminalnej fazie choroby nowotworowej, wyzwania, dylematy, problemy etyczne w pracy pielęgniarki.
7. Rola lekarza pierwszego kontaktu w systemie opieki paliatywnej i jego współpraca z hospicjum.
8. Jakość życia pacjentów w hospicjum:
a) walka z bólem- możliwości i ocena dotychczas stosowanych środków,
b) profilaktyka i leczenie odleżyn- nowości i ocena dotychczas stosowanych materiałów opatrunkowych i urządzeń rehabilitacyjnych,
c) leczenie zaburzeń łaknienia i dieta w stanach terminalnych,
d) opieka duchowa nad pacjentem i pomoc psychologiczna dla jego rodziny,
e) jakość życia pacjenta w stanach terminalnych objętych opieką domową- współpraca hospicjum z rodziną chorego.
9. Problemy organizacyjne opieki paliatywnej.
10. Tzw. "syndrom wypalenia" w opiece paliatywnej- jak sobie z nim poradzić?
11. Nowości w leczeniu farmakologicznym.
12. Finansowanie służby zdrowia.


Uprzejmie prosimy o podanie tematów (prelegentów), których chcieliby Państwo wysłuchać.

Konferencji będzie towarzyszyła wystawa, której celem jest zaprezentowanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie sprzętu medycznego, leków i materiałów opatrunkowych stosowanych w medycynie paliatywnej i onkologii, jak również szczególna promocja najlepszych leków, materiałów i urządzeń poprzez konkurs na najlepszy produkt w poszczególnych kategoriach (werdykt Komisji Konkursowej wybranej spośród wykładowców i dyrektorów hospicjów): leki przeciwbólowe, materiały higieniczno-opatrunkowe, preparaty odżywczo-metaboliczne, sprzęt i materiały do rehabilitacji, oraz plebiscyt Uczestników Konferencji i Forum na: Najlepszą Firmę - Przyjaciela Ruchu Hospicyjnego Roku 2008, Najlepszy Produkt Stosowany w Opiece Paliatywnej Roku 2008, Najlepszą Firmę Onkologiczną Roku 2008, Najlepszy Produkt Onkologiczny Roku 2008. Osoby uczestniczące w plebiscycie wezmą udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.


Opłaty konferencyjne wynoszą:
 1. Lekarze i Duchowni - 140 zł. (90 zł. do 29.02.2008 r., 110 zł. do 10.04.2008 r.)
 2. Psycholodzy, Pielęgniarki i Rehabilitanci - 70 zł. (50 zł. do 29.02.2008 r., 60 zł. do 10.04.2008 r.)
 3. Wolontariusze, Studenci - 40 zł. (25 zł. do 29.02.2008 r., 30 zł. do 10.04.2008 r.)
 4. Udział w Uroczystym Wieczorze Integracyjnym � 60 zł. (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).
UWAGA! Dla lekarzy przewidywane są punkty edukacyjne! (w ubiegłych latach oferowaliśmy 19 punktów).

W opłatę konferencyjną wliczony jest:
 1. Udział w wykładach i warsztatach (w warsztatach według kolejności zapisów).
 2. Katalog konferencyjny ze streszczeniami wykładów.
 3. Dyplom uczestnictwa w Konferencji i Forum.
 4. Udział w Plebiscycie Uczestników Konferencji i Forum w tym udział w konkursie z nagrodami.
 5. Możliwość zgłoszenia doniesienia własnego do programu naukowego Konferencji i Forum (w sesji plenarnej lub plakatowej – decyzja Komitetu Naukowego) i publikacji streszczenia w katalogu konferencyjnym – publikacja naukowa objęta ISBN.

ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ:
 1. Listownie na adres sekretariatu.
 2. Za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariatu.
 3. Faxem.
 4. Telefonicznie.
Sekretariat Centrum Konferencji i Wystaw EXPO–ANDRE
ul. Prosta 19/7, skr. poczt. 290, 87–100 Toruń 1
tel. (0–56) 657 35 04, 621 11 27 fax. (0–56) 657 35 06,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.expo–andre.pl lub www.andrehz.neostrada.pl


Opłatę prosimy przesyłać na konto:
BPH S.A. o /Toruń 35 1060 0076 0000 4016 0000 9154 z dopiskiem: "Hospicjum/Onkologia 2008".
 
Pobierz kartę zgłoszeniową


Lista zaproszonych wykładowców i gości


Program ramowy