BIP NFZ

Konferencja "Przemoc w rodzinie - ujęcie interdyscyplinarne"

 

Szanowni Państwo

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. Przemoc w rodzinie – ujęcie interdyscyplinarne, która odbędzie się 28 marca 2008 roku o godz. 9.30 w Koszalinie, w Auli  Katedry Pielęgniarstwa  Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej ul. Jedności 7

 

           przewodnicząca                                                              przewodnicząca

Komitetu Organizacyjnego                                                  Komitetu Naukowego

mgr piel. Jolanta Wdowiak                      prof. zw. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko

 

Program  Ramowy

 • Przemoc i jej rodzaje w aspekcie psychospołecznym
 • Kompetencje i zadania jednostek samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu przemocy domowej
 • Czynniki wzmacniające lub osłabiające, stosowanie przemocy wobec dzieci – z doświadczeń Rodzinnego Ośrodka Mediacyjno- Terapeutycznego TPD
 • Przemoc w rodzinie – rola podstawowej opieki zdrowotnej
 • Środowiskowy system wsparcia osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, wymagających opieki osób drugich
 • Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym
 • Ogłoszenie wyników konkursu rysunkowego pt. przemoc w rodzinie w oczach dziecka
 • Koncert  Zespołu Kameralnego Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
 • Warsztaty:
  • Praca ze złością
  • Komunikacja w odniesieniu do sytuacji trudnych

Udział w Konferencji jest bezpłatny.  O uczestnictwie decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń, które można pobrać na stronie internetowej uczelni  www.bwsh.edu.pl 

 Termin zgłoszenia upływa dnia 20 marca 2008 roku.

Osoby biorące udział  otrzymują certyfikaty uczestnictwa w Konferencji.

Za uczestnictwo w warsztatach uczestnik ponosi koszt 35,00 zł. Zapisy i opłaty można dokonać w trakcie rejestracji uczestnictwa w Konferencji.


Pobierz deklarację uczestnictwa