BIP NFZ

Jesienne spotkania pediatryczne

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych oraz Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zapraszają pielęgniarki i położne do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „JESIENNE SPOTKANIA PEDIATRYCZNE”, które odbędzie się na terenie IPCZD w dniu 3 października br. Patronat naukowy nad konferencją sprawuje dr n. med. Grażyna Wójcik z WUM.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się poniżej.

 

>> Zaproszenie

>> Program konferencji

>> Karta zgłoszenia uczestnictwa