BIP NFZ

Kurs dokształcający

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy  zaprasza do udziału w kursie dokształcającym w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu... 

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy