BIP NFZ

Kurs

 Studium Kształcenia Podyplomowego uprzejmie informuje o naborze na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek i położnych 16 marca - 16 lipca 2012r.  Kurs obejmuje 200 godz. wykładów (8 zjazdów weekendowych) i 315 godz. staży (40 dni).

czytaj więcej...