BIP NFZ

Rekrutacja

Trwa kolejny nabór na:
1.    „Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego” dla pielęgniarek i położnych

2.    „Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie organizacji i zarządzania” dla pielęgniarek i położnych

3.    „Kurs specjalistyczny żywienie enteralne i parenteralne” dla pielęgniarek

4.    „Kurs specjalistyczny podstawy opieki paliatywnej” dla pielęgniarek  organizowane przez Stowarzyszenie im. Sue Ryder z siedzibą w Solcu Kujawskim, przy ul. Powstańców 6.
Szczegółowych informacji udzielę pod nr tel. 52 515-40-40 bądź też 668-044-631 oraz na stronie www.psmp.pl .