BIP NFZ

Studia podyplomowe

Kolejna edycja Studiów Podyplomowych Bioetyki i Prawa
Medycznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Studia przeznaczone są dla lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego,
administracji służby zdrowia, pracowników i woluntariuszy hospicjów,
osób duchownych oraz zainteresowanych problematyką bioetyczną.

czytaj wiecej...