BIP NFZ

Szkolenia

 

WOJEWÓDZKIEGO ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

W GORZOWIE WLKP.

 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór na szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek w dziedzinach:

1.    Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki (koszt 5050zł/os.)

2.    Pielęgniarstwo zachowawcze (koszt 5450zł/os.)

Dofinansowanie Ministra Zdrowia: 4337zł/os. (pozostałą różnicę dopłaca pielęgniarka).

Czas trwania specjalizacji: 09 lipca 2010 –  13 maja 2012

Zgodnie z § 3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.10.2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z dn. 21.11.2003r.) do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić pielęgniarka, która posiada prawo wykonywania zawodu i co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie oraz została dopuszczona do odbywania specjalizacji przez komisję kwalifikacyjną.

Z uwagi na to, że specjalizacja jest finansowana ze środków publicznych postępowanie kwalifikacyjne obejmuje m.in. przeprowadzenie obowiązkowego egzaminu wstępnego, który odbędzie się w dniach: 06.07.2010r. (Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki) i 07.07.2010r. (Pielęgniarstwo zachowawcze).

Zainteresowane pielęgniarki zapraszamy do siedziby WZDZ w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 95 celem zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu.

 

Uwaga! Zgłoszenia przyjmowane są na specjalnych drukach (wzór w załączeniu) – nabór trwa.

 

 

                                                                   Kierownik Zespołu Kształcenia i Doskonalenia

                                                            mgr Iwona Ciejka

 

Pobierz wniosek „Pielęgniarstwo zachowawcze”

Pobierz wniosek „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki”