BIP NFZ

Specjalizacja

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych

Studium Kształcenia Podyplomowego

prowadzi

nabór na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego 
dla położnych,

która rozpocznie się w lipcu 2010 r.

Koszt specjalizacji  5400 zł.

Refundacja z Ministerstwa Zdrowia kosztów specjalizacji 
dla 25 osób.

 

Pobierz więcej informacji