BIP NFZ

Kurs ODPADY MEDYCZNE

Dlatego, Narodowy Instytut Leków w Warszawie organizuje kursy kierowane do osób zajmujących się organizacją, zarządzaniem lub nadzorem nad procedurami związanymi z postępowaniem z odpadami medycznymi.

Organizowane przez Instytut szkolenia kierowane są m.in. do osób zatrudnionych:

podmiotach leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych lub innych niż szpitalnych (ZOL, ZPO, hospicjum)

podmiotach leczniczych udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (POZ, ambulatoryjna opieka specjalistyczna)

gabinetach indywidualnej lub zbiorowej praktyki zawodowej

Po ukończeniu kursu uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Szczegółowe informacje o szkoleniu i karty zgłoszeń znajdują się w załącznikach.

Dotychczasowe szkolenia zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników!

Zapraszamy do udziału!

 

 Zespół Samodzielnej Pracowni Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych

Narodowego Instytutu Leków w Warszawie 

tel. 22 851 52 05 (03)

więcej informacji - pobierz

karta zgłoszenia - pobierz