BIP NFZ

Pielęgniarka Położna POZ w dobie deinstytucjonalizacji w ochronie zdrowia

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Fundacja Urszuli Jaworskiej organizuje w dniu 28 lutego 2017 roku Konferencję nt Pielęgniarka Położna POZ w dobie deinstytucjonalizacji w ochronie zdrowia. 

Celem Konferencji jest przedstawienie roli pielęgniarki i położnej w opiece nad pacjentami w środowisku domowym oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania.

 

W załączeniu Przesyłamy Państwu ankietę z prośbą o pomoc w rozpropagowaniu wśród pacjentów i naszego środowiska.

 

Wyniki ankiety zostaną przedstawione na Konferencji i posłużą do oceny świadomości społeczeństwa nt. roli  pielęgniarki, położnej w POZ.

 

https://www.survio.com/survey/d/op-posz-poz-p-s