BIP NFZ

Wydzial Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zaprasza na studia podyplomowe na kierunku:

 

PSYCHODIETETYKA

 

INTERDYSCYPLINARNA OPIEKA PSYCHOGERIATRYCZNA

 

TRANSKULTUROWOŚĆ W INTERDYSCYPLINARNEJ OPIECE MEDYCZNEJ

 

Szczegóły sa dostepne na stronie Wydzialu http://www.umb.edu.pl/s,11030/Studia_podyplomowe