BIP NFZ

Ostatnie 2 wolne miejsca

 

Cena kursu  to tylko 840 zł:!!!      

Całość można  rozłożyć na dogodne raty płatne wg poniższego planu:

( I rata 240 zł płatna do dnia rozpoczęcia kursu, kolejne trzy raty w wysokości 200 zł płatne w dowolnym terminie jednak nie później niż przed zakończeniem szkolenia).

Gwarantujemy  profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz opiekę stażową.

Zgłoszenia należy przysyłać niezwłocznie na adres Okręgowej  Izby  Pielęgniarek  i  Położnych w Bydgoszczy.
Druki do pobrania na stronie internetowej:  
www.oipip.bydgoszcz.pl

 

 

Dodatkowe informacje oraz rezerwacja miejsc pod nr telefonu 52 372-68-78 wew.11, 14  Dział Kształcenia Podyplomowego.