BIP NFZ

Szkolenie

Narodowy Instytut Leków w Warszawie w ramach zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, organizuje kursy kierowane do pielęgniarek/położnych łącznikowych, które w szpitalach wspomagają działania pielęgniarek epidemiologicznych. Organizowane przez Instytut szkolenia kierowane są m.in. do: * PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH ZATRUDNIONYCH W SZPITALNYCH ZESPOŁACH ŁĄCZNIKOWYCH WSPIERAJĄCYCH PRACĘ ZESPOŁÓW DS. KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY SPECJALIZACJI LUB KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO; * PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH ZATRUDNIONYCH W POZOSTAŁYCH PODMIOTACH LECZNICZYCH (M.IN. GABINETY PODSTAWOWEJ LUB INDYWIDUALNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ), KTÓRE W RAMACH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PODEJMUJĄ DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM SZERZENIU SIĘ ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH. Po ukończeniu kursu uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego. Szczegółowe informacje i karty zgłoszeń znajdują się w załącznikach. _Zespół Samodzielnej Pracowni Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych

więcej informacji

karta kursu