BIP NFZ

Szkolenie

Narodowy Instytut Leków w Warszawie w ramach zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, organizuje kursy kierowane do pielęgniarek/położnych łącznikowych, które w szpitalach wspomagają działania pielęgniarek epidemiologicznych. Organizowane przez Instytut szkolenia kierowane są m.in. do: * PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH ZATRUDNIONYCH W SZPITALNYCH ZESPOŁACH ŁĄCZNIKOWYCH WSPIERAJĄCYCH PRACĘ ZESPOŁÓW DS. KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY SPECJALIZACJI LUB KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO; * PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH ZATRUDNIONYCH W POZOSTAŁYCH PODMIOTACH LECZNICZYCH (M.IN. GABINETY PODSTAWOWEJ LUB INDYWIDUALNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ), KTÓRE W RAMACH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PODEJMUJĄ DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM SZERZENIU SIĘ ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH. Po ukończeniu kursu uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego. Szczegółowe informacje i karty zgłoszeń znajdują się w załącznikach. _Zespół Samodzielnej Pracowni Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych

więcej informacji

karta kursu 

Szkolenie

Optymalizacja zatrudnienia pielęgniarek i położnych z uwzględnieniem zmian w 2016 r.

Pobierz program

Pobierz formularz zgłoszenia

Pobierz oświadczenie 

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA PIELĘGNIAREK ŁĄCZNIKOWYCH

W LUTYM 2016r. ROZPOCZYNAMY KOLEJNĄ EDYCJĘ KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO DLA PIELĘGNIAREK ŁĄCZNIKOWYCH
 
Szanowni Państwo.
 
Narodowy Instytut Leków w Warszawie w ramach działań służących zapobieganiu zakażeniom i chorobom zakaźnym, organizuje kursy kierowane do pielęgniarek/położnych łącznikowych, które w szpitalach wspomagają działania pielęgniarek epidemiologicznych. Organizowane przez Instytut szkolenia kierowane są m.in. do:
 
  • PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH ZATRUDNIONYCH W SZPITALNYCH ZESPOŁACH ŁĄCZNIKOWYCH WSPIERAJĄCYCH PRACĘ ZESPOŁÓW DS. KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY SPECJALIZACJI LUB KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO
  • PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH ZATRUDNIONYCH W POZOSTAŁYCH PODMIOTACH LECZNICZYCH (M.IN. GABINETY PODSTAWOWEJ LUB INDYWIDUALNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ), KTÓRE W RAMACH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZOBOWIĄZANE SĄ DO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM SZERZENIU SIĘ ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH
 
Po ukończeniu kursu uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego.

Zespół Samodzielnej Pracowni Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych Narodowego Instytutu Leków w Warszawie tel. 22 851 52 05 (03) 
 

Fundacja Wygrywajmy Zdrowie

Fundacja Wygrywajmy Zdrowie zaprasza na bezpłatne szkolenie dla pielęgniarek pt. "Rola żywienia w chorobach neurologicznych" 23 października 2015 r.
 

Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu

"Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu" - szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z pacjentami i ich rodzinami

Informacja o projekcie

Harmonogram szkoleń