BIP NFZ

Szkolenie

JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA
STANDARDY I PROCEDURY OPIEKI NAD PACJENTEM

czytaj więcej

Szkolenie

ZARZĄDZANIE PERSONELEM PIELĘGNIARSKIM
WOBEC ZAPISÓW USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
I INNYCH NOWYCH REGULACJI W OCHRONIE ZDROWIA

czytaj więcej

Szkolenie

Zapraszamy na szkolenia na 28-29 maja i 11-12, 18-19 czerwca 2011

kategoria: psychologia społeczna

nazwa warsztatu: WEWNĘTRZNE DZIECKO - odkryj, zadbaj i pielęgnuj je w sobie

czytaj więcej...

Szkolenia

PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE dla pielęgniarek - nabór na szkolenie trwa do 06.05.2011r. - czytaj więcej...

KOMPRESJOTERAPIA dla pielęgniarek - planowany termin rozpoczęcia kursu: II połowa 2011 - czytaj więcej...

Poród w wodzie

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje , że 15 kwietnia 2011r. planuje rozpoczęcie kursu specjalistycznego "Prowadzenie porodu w wodzie" dla położnych. 


Warunkiem przystąpienia do kursu jest karta zgłoszenia uczestnictwa, kserokopia prawa wykonywania zawodu i zaświadczenie o trzymiesięcznym stażu pracy.


Bliższe informacje udzielane są w dziale szkoleń Izby lub pod numerem telefonu 91 432 98 64.