BIP NFZ

Podręcznik

Anestezja geriatryczna
Laura Wołowicka, Iwona Trojanowska (red.)
 
Liczebność populacji ludzi starszych w Polsce stale rośnie. Coraz większe są  ich oczekiwania dotyczące komfortu zdrowotnego i długości życia. Równocześnie wymagają oni specjalnych zasad postępowania anestetycznego, określanych jako anestezja geriatryczna.
Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest pierwsza w Polsce publikacja przedstawiająca specyficzne problemy znieczuleń i opieki okołooperacyjnej ludzi w wieku podeszłym. Publikacja została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół geriatrów, specjalistów nauk podstawowych i anestezjologów.
Odbiorcami książki są anestezjolodzy, chirurdzy, geriatrzy, pielęgniarki oddziałów zabiegowych, pooperacyjnych i intensywnej terapii oraz studenci nauk medycznych.

Czytaj więcej: Podręcznik

Prenumerata

Prenumerata czasopisma naukowego „Problemy Pielęgniarstwa”  ...więcej

Szkolenia

 

WOJEWÓDZKIEGO ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

W GORZOWIE WLKP.

 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór na szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek w dziedzinach:

1.    Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki (koszt 5050zł/os.)

2.    Pielęgniarstwo zachowawcze (koszt 5450zł/os.)

Dofinansowanie Ministra Zdrowia: 4337zł/os. (pozostałą różnicę dopłaca pielęgniarka).

Czas trwania specjalizacji: 09 lipca 2010 –  13 maja 2012

Zgodnie z § 3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.10.2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z dn. 21.11.2003r.) do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić pielęgniarka, która posiada prawo wykonywania zawodu i co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie oraz została dopuszczona do odbywania specjalizacji przez komisję kwalifikacyjną.

Z uwagi na to, że specjalizacja jest finansowana ze środków publicznych postępowanie kwalifikacyjne obejmuje m.in. przeprowadzenie obowiązkowego egzaminu wstępnego, który odbędzie się w dniach: 06.07.2010r. (Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki) i 07.07.2010r. (Pielęgniarstwo zachowawcze).

Zainteresowane pielęgniarki zapraszamy do siedziby WZDZ w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 95 celem zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu.

 

Uwaga! Zgłoszenia przyjmowane są na specjalnych drukach (wzór w załączeniu) – nabór trwa.

 

 

                                                                   Kierownik Zespołu Kształcenia i Doskonalenia

                                                            mgr Iwona Ciejka

 

Pobierz wniosek „Pielęgniarstwo zachowawcze”

Pobierz wniosek „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki”

Specjalizacja

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych

Studium Kształcenia Podyplomowego

prowadzi

nabór na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego 
dla położnych,

która rozpocznie się w lipcu 2010 r.

Koszt specjalizacji  5400 zł.

Refundacja z Ministerstwa Zdrowia kosztów specjalizacji 
dla 25 osób.

 

Pobierz więcej informacji

 


 

Kurs

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


zaprasza na:

3 - DNIOWY KURS OBPON: KURS DLA LEKARZY, PIELĘGNIAREK W ZPCHr pt.: Sprawowanie doraźnej opieki medycznej nad niepełnosprawnymi pracownikami zatrudnionymi w zakładzie pracy chronionej, zakładzie aktywności zawodowej oraz u pracodawców osób niepełnosprawnych z otwartego rynku pracy + Praktyczny kurs pierwszej pomocy medycznej udzielanej wszystkim pracownikom poszerzony o podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych

2 - DNIOWY KURS OBPON:PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH WYZNACZONYCH DO UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY PRZDMEDYCZNEJ pt.: Praktyczny kurs pierwszej pomocy medycznej udzielanej wszystkim pracownikom poszerzony o podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych


(21 - 23 czerwca 2010r.) 
Bochnia - Kopalnia Soli
Hotel Sutoris
 
 

Więcej artykułów…

  1. Kurs