BIP NFZ

Szkolenie

WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY
I DOKUMENTACJA SYSTEMU WYNAGRODZEŃ
ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

czytaj więcej

 

Szkolenie

PROFESJONALNY SEKRETARIAT MEDYCZNY

czytaj więcej

Szkolenie

JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA
STANDARDY I PROCEDURY OPIEKI NAD PACJENTEM

czytaj więcej

Szkolenie

ZARZĄDZANIE PERSONELEM PIELĘGNIARSKIM
WOBEC ZAPISÓW USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
I INNYCH NOWYCH REGULACJI W OCHRONIE ZDROWIA

czytaj więcej

Szkolenie

Zapraszamy na szkolenia na 28-29 maja i 11-12, 18-19 czerwca 2011

kategoria: psychologia społeczna

nazwa warsztatu: WEWNĘTRZNE DZIECKO - odkryj, zadbaj i pielęgnuj je w sobie

czytaj więcej...