BIP NFZ

Studia doskonalące

"Żywienie w zdrowiu i chorobie"

Studia doskonalące
organizowane przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytetu Jagiellońskiego

czytaj więcej

Szkolenie

WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY
I DOKUMENTACJA SYSTEMU WYNAGRODZEŃ
ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

czytaj więcej

 

Szkolenie

PROFESJONALNY SEKRETARIAT MEDYCZNY

czytaj więcej

Szkolenie

JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA
STANDARDY I PROCEDURY OPIEKI NAD PACJENTEM

czytaj więcej

Szkolenie

ZARZĄDZANIE PERSONELEM PIELĘGNIARSKIM
WOBEC ZAPISÓW USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
I INNYCH NOWYCH REGULACJI W OCHRONIE ZDROWIA

czytaj więcej