BIP NFZ

Szkolenie

KOMUNIKACJA Z PACJENTEM
W PRACY PERSONELU MEDYCZNEGO

Katowice, 24 - 25 października

czytaj więcej...

Szkolenie

NOWOCZESNE NARZĘDZIA INFORMATYCZNE
W PRACY PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO

Poznań, 11 - 13 października

czytaj więcej...

Studia podyplomowe

BEZPŁATNE STUDIA PODYPLOMOWE 2012/2013

„LIDERZY PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA GWARANCJĄ JAKOŚCI SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ”

„LIDERZY SŁUŻBY ZDROWIA GWARANCJĄ PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA PODMIOTAMI LECZNICZYMI”

czytaj więcej...

Szkolenia

Superwizje i warsztaty szkoleniowe dla pracowników służby zdrowia - czytaj więcej...

Szkolenie

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe

„Nowoczesne zarządzanie w służbie zdrowia”

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być pracownicy podmiotów leczniczych należący do kadry zarządzającej (tj. dyrektorzy, główni księgowi, koordynatorzy, kierownicy komórek organizacyjnych w tym ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe, ich zastępcy etc.), zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (w dniu złożenia dokumentów).
Studia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Istnieje możliwość skorzystania z noclegów oraz uzyskania dofinansowania kosztów dojazdu.
Więcej informacji oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych na stronie: www.wsap.szczecin.pl
Dokumenty przyjmujemy do 21 września 2012 r.

Więcej artykułów…

  1. Zjazd
  2. Szkolenia
  3. Szkolenia
  4. Sympozjum