BIP NFZ

Szkolenie

Nabór na szkolenie dla pracowników kadry medycznej
"Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych"
organizowane w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

czytaj więcej...

Kurs specjalistyczny

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek „Szczepienia ochronne” - czytaj więcej...

Szkolenie

"Praktyczne aspekty udziału personelu medycznego w postępowaniu karnym, cywilnym i dyscyplinarnym" - 11 września 2013, Warszawa, czytaj więcej...

Szkolenie

"Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych" - czytaj więcej...