BIP NFZ

wolne miejsca na XIV Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych


Program:
„Triage w szpitalu. Jaki system wybrać. Jak go wdrożyć”- Tadeusz Miłowski, ratownik medyczny, nauczyciel akademicki Katedry Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek Zespołu ds. Oceny Funkcjonowania Systemu PRM

„Problemy psychozdrowotne w pracy zmianowej” - Aneta Trzcińska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego, wykładowca Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Brand Ambassador EDTNA/ERCA w Polsce, sekretarz PTP, sekretarz PTPN, członek zarządu Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego

„Udział pielęgniarki w postępowaniu przed Wojewódzka Komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych”- Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie

„Pacjent odmienny kulturowo w medycynie”- Katarzyna Beata Głodowska, doktor nauk o zdrowiu, mgr pielęgniarstwa Kierownik Pracowni Historii Zawodów Medycznych w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, członek Rady ds. E-zdrowia w Pielęgniarstwie w Centrum Systemów Informatyzacji Ochrony Zdrowia w Warszawie

„Wpływ stylu żywienia na samopoczucie”- Żaneta Geltz, redaktor naczelna Magazynu Hipoalergiczni

„Praktyczne rozwiązania w zakresie nadzoru nad aparaturą medyczną z perspektywy pielęgniarskiej kadry zarządzającej” - Iwona Żurecka - Sobczak, Klinika Neurochirurgii, Chirurgii Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny  im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów

Panel dyskusyjny – Wyzwania i sukcesy w pracy menedżerskiej kadry pielęgniarskiej 
Moderator: Władysława Głowacz, Naczelna Pielęgniarka Dolnośląskie Centrum Onkologii

WARSZTATY:
„Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych”- Jędrzej Dutkiewicz, reżyser, dziennikarz, trener medialny
„Sposoby odnawiania energii własnej, czyli jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu”- Zuzanna Rohn - trener umiejętności menedżerskich, rozwoju osobistego, audytor systemu zarządzania jakością w ochronie zdrowia


Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku oraz na stronie www.pce.com.plw zakładce szkolenia i konferencje.