BIP NFZ

V Medyczna Konferencja Szkoleniowa pt. "Pielęgniarstwo Interdyscyplinarne"

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie zapraszają na V Medyczną Konferencję Szkoleniową pt. "Pielęgniarstwo Interdyscyplinarne"

więcej...