BIP NFZ

Konferencja "Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego"„Odpowiedzialność społeczna zawodów zaufania publicznego”

W imieniu Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

zapraszamyna konferencję z udziałem wojewódzkich forum/porozumień Samorządów Zawodów    Zaufania Publicznego pt.
  
            „Odpowiedzialność społeczna zawodów zaufania publicznego”

5 kwiecień 2019r godz.10.30 – 15.00  Warszawski Uniwersytet Medyczny ul.Żwirki i Wigury 61,  Warszawa
szczegóły w załączniku

Zaproszenie - pobierz