BIP NFZ

III Forum Pielęgniarki i Położnej 11-12.10.2019 r. Szczyrk

więcej informacji na stronie www.fpp.edu.pl


 

II TERMIN I Ogólnopolskiej Konferencji Pielęgniarek Medycyny Szkolnej w dniach 28 - 29 sierpnia 2019 r. w Warszawie

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na II TERMIN  I Ogólnopolskiej Konferencji Pielęgniarek Medycyny Szkolnejw dniach 28 - 29sierpnia 2019 r. w Warszawie, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRS "SCH", ul. Odrębna 4.  

Szczegółowe informacje w załączniku oraz na stronie www.pce.com.plw zakładce szkolenia i konferencje.


Program

* Pielęgniarki w środowisku szkolnym - relacje i współpraca na rzecz uczniów. Kompetencje i obowiązki, współpraca z kadrą pedagogiczną na określonych zasadach dwustronności
* Prowadzenie dokumentacji medycznej

Jolanta Zając, Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarek w Środowisku Nauczania i Wychowania  przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,PROFIL – MED.” MEDYCYNA SZKOLNA w Gdańsku
 
* Rola, kompetencje i miejsce pielęgniarki szkolnej w opiece nad uczniem w aspekcie przepisów prawa
* Nagła pomoc
* Świadczenia profilaktyczne
* Edukacja zdrowotna

mgr Wisława Ostręga, Instytut Matki i Dziecka          
 
* Kontraktowanie świadczeń pielęgniarki szkolnej
* Tryb zawierania umów.
* Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ

Ewa Taranta, magister pielęgniarstwa, doktorant na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Białymstoku, Dyrektor Przychodni Rodzinnej „Fidos” w Białymstoku realizującej świadczenia z zakresu POZ i pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
 
* Ocena stanu odżywienia dzieci i młodzieży. Narzędzia, interpretacje, najczęstsze błędy
prof. dr hab. n. med. Anna Oblacińska, Kierownik Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka
 
* Problemy zdrowia psychicznego uczniów
dr n med. Lidia Popek, Konsultant Wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, ordynator oddziału psychiatrycznego dla dzieci w Józefowie
 
* Funkcjonowanie uczniów z chorobami przewlekłymi w szkole

 
* Mobbing w ochronie zdrowia na podstawie wyników badań
Przedstawiciele  Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Deklaracja zgłoszeniowa...


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką

Pismo przewodnie Pani Prezes oraz projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
OSR - pobierz
Tabela - pobierz


 

XIV Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych

23 - 26września 2019 r. Dźwirzyno, Hotel Senator

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku oraz na stronie
www.pce.com.pl w zakładce szkolenia i konferencje.

Deklaracja zgłoszeniowa