Specjalizacje

Specjalizacja w dziedzinie Opieki Długoterminowej dla pielęgniarek
Specjalizacja Pediatryczna
Specjalizacja Diabetologiczna