BIP NFZ

Szkolenia

Szkolenie z dietetyki:

skierowane jest w szczególności do kadry pracującej z dziećmi i młodzieżą, które poprzez nieprawidłowe nawyki żywieniowe oraz zaburzenia metaboliczne są otyłe lub narażone na wystąpienie otyłości . Celem kursu jest przedstawienie epidemiologii, profilaktyki oraz rozpoznawania otyłości wśród dzieci i młodzieży. Przedstawione zostaną zasady żywienia oraz zapotrzebowania energetycznego zdrowych dzieci i młodzieży. Ponadto podczas szkolenia zaprezentowana zostanie nowoczesna diagnostyka otyłości przy użyciu najnowszych technik molekularnych.

 

Szkolenie z onkologii:

skierowane jest w szczególności do kadry sprawującej opiekę nad kobietami predysponowanymi do zachorowania na raka lub kobietami dotkniętymi chorobą nowotworową.

Celem kursu jest przedstawienie epidemiologii, profilaktyki oraz wczesnego rozpoznawania kobiecych nowotworów takich jak: rak szyjki macicy, rak piersi, nowotwór jajnika czy rak trzonu macicy.

7-8 lipiec 2012, Toruń >> Cytodiagnostyka ginekologiczna.Wykorzystanie technik mikroskopowych do diagnostyki ginekologicznej

7-8 lipiec 2012, Gdańsk >> Hormonalna terapia zastępcza u kobiet w wieku pomenopauzalnym. Wykorzystanie techniki PCR w diagnostyce polimorfizmu receptora estrogenowego.

28-29 lipiec 2012, Szczecin >> Kobiece choroby nowotworowe. Wykorzystanie techniki PCR w diagnostyce onkologicznej.

Szkolenia dla kadry pielęgniarskiej służą lepszemu zrozumieniu podłoża chorób molekularnych oraz poznaniu najnowocześniejszych metod diagnostycznych.

Założeniem projektu „Szkolenia z wykorzystania metod biotechnologicznych i kompetencji społecznych” w ramach, którego realizowane są w.w. szkolenia jest podniesienie jakości świadczonych w Polsce usług medycznych i stworzenie konkurencyjności na międzynarodowym rynku medycznym.

 

czytaj więcej...