BIP NFZ

Sympozjum

Krakowskie Spotkania Balintowskie

IV SYMPOZJUM NAUKOWO – SZKOLENIOWE
„ROLA GRUP BALINTA W DOSKONALENIU KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO”
Kraków, 22-23. 09.2012 r.
Organizator: Zakład Psychologii Zdrowia Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa,
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

czytaj więcej...