BIP NFZ

AKTUALIZACJA TERMINU ZGŁASZANIA SIĘ NA BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINACH:

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek;
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka dla pielęgniarek;
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek;
Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek