BIP NFZ

Szkolenia w zakresie HIV/AIDS dla pielęgniarek i położnych

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "Res Humanae" na zlecenie Krajowego Centrum ds AID organizuje szkolenia w zakresie HIV/AIDS dla pielęgniarek i położnych.
Informacje dotyczące szkolenia i druki zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Fundacji: www.reshumanae.org.pl