BIP NFZ

Kurs postępowania z odpadami medycznymi

Szanowni Państwo.

26 czerwca organizujemy ostatnią w tym półroczu edycję kursu w zakresie postępowania z odpadami medycznymi
Jeśli szukacie Państwo odpowiedzi na pytanie:

  1. Jak postępować z "wysoce zakaźnymi odpadami medycznymi"?
  2. Jak w praktyce stosować kody lustrzane?
  3. Czy odpady medyczne można magazynować w brudowniku?
  4. Jakie odpady medyczne wytwarzamy w laboratorium - odpady uwodnione czy ścieki?

zapraszamy do udziału w organizowanym przez Narodowy Instytut Leków kursie kierowanym do osób zajmujących się organizacją, zarządzaniem lub nadzorem nad postępowaniem z odpadami medycznymi zatrudnionych m.in. w:

  • podmiotach leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych lub innych niż szpitalne
  • podmiotach leczniczych udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
  • gabinetach indywidualnej lub zbiorowej praktyki zawodowej
  • medycznych laboratoriach diagnostycznych i instytutach naukowych

Po ukończeniu kursu uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Szczegółowe informacje o szkoleniu i karty zgłoszeń znajdują się w załącznikach.

Karta zgłoszenia

Informacje ogólne