BIP NFZ

Kurs specjalistyczny RESUSCYTACJA ODDECHOWO-KRĄŻENIOWA NOWORODKA dla pielęgniarek i położnych

UWAGA !!!

 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie prowadzi nabór
na kurs specjalistyczny z zakresu
:

RESUSCYTACJA ODDECHOWO – KRĄŻENIOWA NOWORODKA

dla pielęgniarek i położnych

w terminie: 18 stycznia – 04 lutego 2019r.

miejsce odbywania kursu: Koszalin

Osoby zainteresowane kursem prosimy o zgłaszanie się na ww. kurs poprzez
System Monitorowania Kształcenia

smk.ezdrowie.gov.pl

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 94 341-11-02