BIP NFZ

Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii

Informacje na temat szkolenia w zakresie programu Ministerstwa Zdrowia  "Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii". 
Zajęcia kierowane są do: zespołów pielęgniarskich, lekarskich oraz psychologów i fizjoterapeutów: 
Koszalin 5-6 październik Hotel Gromada, piątek -zajęcia od godz 9.00 wcześniej rejestracja, wykłady wraz z warsztatami trwają do godz 18.00

sobota -  wykłady i warsztaty od godz 8.00 do godz 14.00 udział w zajęciach bezpłatny wraz przerwami na kawę i obiad .
Informacje  wraz z formularzem znajdują się na stronie: www.wcopl/psychoonkologia