BIP NFZ

Żłobek Miejski w Koszalinie zatrudnieni w naszym zakładzie pielęgniarkę lub położną, która byłaby zainteresowania nawiązaniem stosunku pracy

Zgodnie z ustawą żłobkową mamy obowiązek zatrudnienia pielęgniarki bądź położnej w żłobku sprawującym opiekę powyżej 20 dzieci.

Praca w jednozmianowym systemie rozkładu czasu pracy.

Szczegóły  dotyczących zatrudnienia dostępne są u Pani kadrowej Żłobka Miejskiego pod nr telefonu (94)  342-38-24.

Jolanta Gałan – dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie.