Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  Dz.U. 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
Szczegóły postępowania konkursowego umieszczone są na stronie szpitalkansk.4bip.pl