BIP NFZ

Ochrona danych

Polityka bezpieczeństwa i ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych naszych Interesariuszy ma dla Nas najwyższy priorytet. Zapewniamy, iż dane zbierane, przetwarzane i wykorzystywane przez Nas są chronione zgodnie z przepisami prawa. Poniżej chcielibyśmy przekazać Państwu informacje dotyczące zasad przetwarzania u Nas Państwa danych.

Kto zajmuje się u Nas ochroną Państwa danych?

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z powołanym u Nas Inspektorem Ochrony Danych - dr Marleną Płonką pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje na temat przetwarzania Państwa danych (Klauzula informacyjna)

Traktujemy Państwa dane ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, dlatego chcemy Państwa poinformować, że:

  1. Nasza siedziba znajduje się w Koszalinie (70-237) na ul. Zwycięstwa 190.
  2. Sprawami ochrony danych osobowych zajmuje się u Nas Inspektor Ochrony Danych dr Marlena Płonka - dostępna jest pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na OIPiP (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. c RODO), w szczególności do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są Okręgowe Izby, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, podmioty świadczące dla Nas usługi IT/hostingowe/serwisowe naszego sprzętu informatycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty współpracujące z OIPiP w zakresie szkoleń Pielęgniarek i Położnych wynikających z ustawy o zawodzie pielęgniarek i położnych, podmioty ubezpieczeniowe w zakresie OC i NNW uczestników szkoleń, podmioty świadczące usługi prawne i rozliczeń finansowych na rzecz OIPiP, podmioty wykonujące zadania archiwizacji oraz brakowania danych członków OIPiP oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.
  5. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. a RODO), przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, wysyłając maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pańskich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji obowiązków nałożonych na OIPiP przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych - w przypadku ich niepodania nie jest możliwe członkostwo w Naszej Izbie. Z kolei podawanie danych fakultatywnych, podawanych na podstawie wyrażanej zgody, jest dobrowolne.
  9. Pani/Pana dane będą u nas przechowywane przez okres wynikający z ogólnie obowiązujących przepisów oraz naszych przepisów wewnętrznych OIPiP tj. Instrukcji Archiwalnej, w szczególności na czas niezbędny do ich archiwizowania tzn. dane przechowujemy przez okres w jakim Pani/Pan jest wpisana/wpisany do rejestru, a po wykreśleniu przez okres 50 lat.
  10. Pańskie dane nie podlegają zautomatyzowanemu profilowaniu.

Pliki cookies

Niniejsza polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do strony internetowej www.oipip-koszalin.org, której operatorem jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie. 

Czym są pliki cookies

Pliki cookies, inaczej zwane ciasteczkami, to zwykłe pliki tekstowe, zawierające niewielką porcję informacji, umieszczane przez strony www w przeglądarkach internetowych. Wyróżniamy tzw. stałe i sesyjne pliki cookies. Pliki sesyjne są usuwane po zamknięciu przeglądarki i zazwyczaj są stosowane do zapamiętania zalogowanego użytkownika lub innych pomocniczych danych tymczasowych, natomiast pliki stałe mają czas życia ustalony podczas pierwszego ich wysłania i wykorzystuje się je do przechowywania m.in. informacji statycznych lub indywidualnych preferencji wyświetlania stron.

W jaki sposób używamy plików cookie

Na stronie www.oipip-koszalin.org używane są jedynie sesyjne pliki cookie, które wykorzystujemy do zapamiętania faktu zalogowania się użytkownika w naszych serwisach. W plikach cookie nie zapisujemy danych osobowych ani innych prywatnych danych użytkowników.


Blokowanie i usuwanie plików cookies

Można zablokować lub usunąć nasze pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zastrzegamy, że zablokowanie plików cookies wykorzystywanych przez nas do uwierzytelniania użytkowników może uniemożliwić korzystanie z naszych serwisów lub ograniczyć dostępne funkcje.